Historia

Från banklokal

till företagshotell


Det Gamla Bankhusets historia börjar egentligen 1890. Då grundades Skillinge Sparbank på Tornäs gård, i Skillinges utkant. Här skulle ”mindre bemedlade personer inom Östra Hoby och Östra Nöbbelöfs socknar kunna förränta penningar utan att avdrag gjordes för förvaltningskostnader.” I det gamla skolrummet höll man öppet två helgfria lördagar per månad, på tid som styrelsen bestämde. 1907 flyttade Tornäs ägare till en villa närmare Skillinge och banken flyttade med. Men inte förrän 1937 utökades öppettiderna, nu till varje onsdag och lördag, detta efter en uppmaning av Bankinspektionen.


Affärerna gick bra och efterhand föddes planer på en större banklokal, nu inne i själva Skillinge. Man köpte mark av Skillinge Samfälligheten vid Anders Pers torg, vanligen kallat Busstorget. Till bygget anlitades Gösta Green, ortens självklare byggmästare. Bygganvisningarna var ytterst detaljerade, ned till minsta handdukshängare. Materialen var de bästa, sten och betong och på golvet i banklokalen lades kalksten. I huset rymdes också posten, med postboxar och full service.

I byggnadens västra del inreddes en bostad, tänkt för fastighetsskötare. Redan 1972 blev det nybyggda huset trångt, banklokalen byggdes till på längden och ett rymligt sammanträdesrum inrättades på övervåningen.


Utanför huset står sedan dess ett gammalt stockankare, uppfiskat från Östersjöns botten av en skillingefiskare, som symbol för banken och anknytningen till havet. Och i trädgården, som självklart ritades av Helge Lundström, en annan av den tidens stora österlensöner, står några stora stenar som kom i dagern vid grävningen av grunden. Dessa symboliserar en annan grupp av bankens kunder, nämligen lantbrukarna med förankring i den österlenska myllan, allt enligt kvarlämnade skrifter.


Den gedigna byggnaden och dess formsköna arkitektur har uppmärksammats flera gånger. Bl a har den fått medalj av Samfundet för hembygdsvård som ”ett exempel på god skånsk byggnadstradition”. Plaketten sitter kvar viud ingången, där även spår efter en bankomat kan skönjas.


Några ord till om Skillinge Sparbank: 1987, nästan 100 år efter starten, hade utvecklingen hunnit ikapp den. Det behövdes större kapital för nya tidens efterfrågan på allt större krediter. Och kostsam datateknik knackade på dörren. Det hade länge funnits planer på en gemensam sparbank för sydöstra Skåne, men varje styrelse hade slagit vakt om sin egen bank. Nu hade Sparbanken Syd bildats och blev steget lättare. Bankerna slogs ihop.


Fakta till texten är hämtad från skriften SKILLINGE SPARBANK GENOM ÅREN 1890-1887, utgiven 1988 med anledning av fusionen med Sparbanken Syd.

Produktion Walde Bengtsson och Åke Åkesson, välkänd (radio-) journalist resp formgivare på Österlen.Minnesskrift 1987

Gammalt stockankare på Anders Pers torg